Utvecklingssamtal/ Springkväll

Linnéskolan erbjuder föräldrar och elever utvecklingssamtal eller "springkväll" under hösten 2018!

Utvecklingssamtal
Samtal med mentor kring ämnesunderlag som påvisar om eleven når upp till kunskapskraven eller om det finns betygsvarning. Samtalet kommer även att innehålla en diskussion kring elevens sociala tillvaro på skolan med bl a en självskattning som underlag.

"Springkväll" 18/10 14.40-18.00  SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 OKTOBER
Under 10 minuter med max 3 valfria ämneslärare ges möjlighet att diskutera och informera kring det ämne läraren undervisar i, få information om hur eleven ligger till o ämnet och vad eleven eventuellt behöver göra för att behålla eller höja betyget i just det ämnet.


Välj klass o mentor nedan för att ange i vilken form du vill genomföra samtalet