Creaza

Genom AVMedia har vi tillgång till webtjänsten Creaza som kan användas för digitalt berättande och videoredigering med hjälp av verktyget Cartoonist eller för att göra tankekartor med hjälp av Mindomo!

Nedan kommer ett antal länkar som leder till instruktionsfilmer som jag hittade via Pedagog Trelleborg. 

Det finns en viktig skillnad om du väljer att testa Creaza utifrån dessa filmer - de loggar in med Google, men vi väljer direkt att klicka på "Login with Microsoft Office" utan att skriva in användarnamn!

Creaza hittar du här 

Grunderna för att skapa tankekartor kan du läsa mer om här

Instruktionsfilmer Cartoonist