Expeditionen‎ > ‎

Länka kalender

För att länka in en kalender i din mobil kan du använda nedanstående länkar:

OBS!
För att få med all info om läxor, prov o.dyl.för en klass - länka in både kalendern för årskursen och den enskilda klassen!
På klassidorna finns längst ner en förteckning över vilka delkalendrar som bygger upp kalendern som visas på respektive sida.

KalenderLänkadress (ical)
Läsårstider
(+ annat som gäller alla grundskolor)
http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_eia04bhak62c679eqiqabisbf8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Händer på Linné
(info som gäller hela Linné)
http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_rmj138u93foaqcs49rr882g5sc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li Åk7

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_itipslre0ga8frtib71do719ec%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7abcd (arbetslagskalender)https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_qlmfnep56ie71dd42qot7o9fj0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7efgh 
(arbetslagskalender)
https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_eahb99btsq4ndd43es33sl1mo4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7a      

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_mn976s8ljj0orvdud2jnu0tbvo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7b

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_h0op5e6sgvu4cs9g84iba48c5s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7c

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_rc4m3phvcfk2d529at5864l134%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7d (används ej läsåret 18/19)

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_c4ohsuh7an9uaqb531g6uhqsl4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li7ehttp://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_6al4assr77gpp71iklk67ij26s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Li7fhttps://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_t8diev7bqg3rst89q44bkf2hhg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
 
Li7g

https://calendar.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_s2ermkdvign84lb0mj1unh3b70%40group.calendar.google.com/private-8d8bc576c72829a1329fdeba58188621/basic.ics 

Li Åk8

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_ucc0cj8t23co3f4mg4lj7v60dg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li8abcd (arbetslagskalender)https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_pm5dl9gh11kfaafrffldprfs74%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Li8efgh
(arbetslagskalender)
https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_ikio6sdj411p2ftf7u70bfjtvs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li8a

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_mkmmorjipt0gtpc46ju741k060%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li8b

Li8c

Li8ehttp://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_2md3qo2q703im47lfc32jmauro%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Li8fhttps://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_tmuabdhgemthcchjc3674mlnck%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Li8g

 http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_j0lt08mmb9pn0taa8s8tc8270k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li Åk9

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_62rv2e3qb62nu2rqm5v3knan50%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9abcd 
(arbetslagskalender)
https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_4n2vqttpg9oebfc8g26eov2rlk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9efgh
(arbetslagskalender)
https://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_utado2tg8pqt0pjjkfbqetk2ag%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9ahttp://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_ob0b6eqlpls02tmophnaqr868o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9bhttp://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_i092omim7msog2frpnut3vvn58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9chttp://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_kmq8n9805bi36nooh4r4jtj8m4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9e

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_4esjk4578aejfrtaucck0pggu0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Li9fhttps://calendar.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_40ltpqlptf8uvgb9n1ha5t3mk4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Li9g

 http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_63cgoquve3hqhu4j5k9nqgfouo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
LiFBK 1https://calendar.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_7fsbvdce6nn7tuefd7i5bav1no%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

LiFBK 2https://calendar.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_flrui3e0qm7ei9lq6vatc6hu4s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Orionhttps://calendar.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_mgt1489na5kthptkoln2c310vs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


Händer på Linné - personal

http://www.google.com/calendar/ical/gemolinne.se_khuf6dcjphr6h0huck5tldv6gs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics