www.gemolinne.se‎ > ‎

PRAO

Informationsblad

Alla elever måste lämna in lapp om medicinsk kontroll innan de går ut på prao

Med denna blankett intygar ni föräldrar att ni är medvetna om att ni är skyldiga att kontakta företaget och delge information om ert barns hälsa om ni anser att detta är av vikt för företaget för att ert barn ska bli bemött på rätt sätt och få rätt vård om något skulle inträffa.