Kalendern ovan består av följande delkalendrar:
- Läsårstider
- Li7a
- Li åk7Notiser 7a