Li7g
Kalendern ovan består av följande delkalendrar:
- Läsårstider
- Li7g
- Li7EFG
- Li åk7