Schemaperioder

I schemat för 8ABC används nedanstående perioder för att ange vilken grupp som har HKK-praktik resp HKK-teori.

Period             Vecka     

8:1-vecka        5, 7, 10, 13, 15, 19, 21, 23

8:2-vecka        6, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24

8:3-vecka        6, 9, 11, 14, 17, 20, 22, 24

8:4-vecka        5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24

8:5-vecka        6, 9, 11, 14, 17, 19, 21, 23