Skolstart 20/8

Nu kör vi igång efter sommarlovet!

Måndagen den 20 augusti kl 8.15 börjar det nya läsåret!

I ett brev till eleverna har de olika klasserna informerat om var man samlas och hur första dagen är upplagd. Information om vilken sal klassen samlas i finns även i entréhallen och där finns också personal på plats för att hjälpa dig till rätta om du är osäker.