Utvecklingssamtal 8EFG

Under våren erbjuder Linnéskolan dig som vårdnadshavare två olika möjligheter att få information om ditt barns skolgång - du kan välja ett av dessa alternativ:

A. Utvecklingssamtal: Samtal med mentor Sandra Eriksson

Samtalet kommer huvudsakligen att handla om elevens sociala tillvaro på skolan med bland annat självskattningen som underlag. Vi kan prata kring de ämnesunderlag som lärarna skrivit som påvisar om eleven når upp till kunskapskraven eller om det finns betygsvarningOBS! om ni önskar att prata om specifikt ämne/betyg, välj då springkväll. Lärarna är de som kommer kunna svara på era frågor gällande undervisningen och varför ett visst betyg är satt. 

Väljer du detta alternativ kommer du att få upp en sida där du kan boka tid för utvecklingssamtal med Sandra

 

B. Springkväll 4 april 14.40-18.00: Möte med undervisande lärare

Ett möte på 10 minuter med max tre valfria ämneslärare under en och samma kväll. Detta för att diskutera och informeras kring det ämne läraren undervisar i, få information om hur eleven ligger till i ämnet och vad eleven eventuellt behöver göra för att behålla eller höja betyget i just det ämnet.

Väljer du detta alternativ kommer du till en sida där du anger vilka lärare du vill träffa - vi återkommer med mötestider efter 15 mars då anmälningstiden går ut. ANMÄLNINGSTIDEN HAR GÅTT UT


C. Avstå från samtal denna termin 

Väljer du att avstå från samtal kommer du till en sida där du anger elevens namn och klass samt din e-postadress